20.07.2024

Депутатите обсъждат Закона за лечебните заведения

Депутатите ще обсъдят на първо четене промяна в Закона за лечебните заведения. Измененията предвиждат лекарите, които до 3-ти юни тази година не са придобили специалност „Обща медицина“, да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години.

С предлаганите промени се цели да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в ограничените и труднодостъпни райони и да се гарантира достъп на населението до първична медицинска помощ.

Не малка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изискването за придобиване на специалност „Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможността да намерят заместник за времето на отсъствие.

По данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ без специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3-ти юни тази година поради изтичане на законно установения срок, е 568.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *