20.07.2024

Около 5% от европейците работят от вкъщи, а в България – едва 0,3%

През 2018 година 5,2% от заетите лица на възраст от 15 до 64 години в Европейския съюз обикновено са работили от вкъщи. Този дял остава постоянен на около 5% през последното десетилетие, показва проучване на Евростат. През последният десетгодишен период обаче делът на тези, които понякога работят от вкъщи, нараства от 5,8% през 2008 година до 8,3% през 2018 година.

Според същото проучване на европейската официална статистика едва 0,3% от българите са работили от вкъщи през 2018-а година, като по този показател България е на последно място в рамките на ЕС.

С 14,0% от заетите, които обикновено работят от своя дом през 2018-а година, Нидерландия оглавява списъка на държавите членки на ЕС, следвана от Финландия (13,3%), Люксембург (11,0%) и Австрия (10,0%).

За разлика от тях много малко хора обикновено са работили от вкъщи в България (едва 0,3%) и Румъния (0,4%).

В ЕС обикновено самонаетите са работили от дома си (18,5%), за разлика от служителите (3,0%). Този модел се повтаря във всяка стана членка. Най-високите проценти по този показател са регистрирани във Финландия, където повече от 40% от самостоятелно заетите лица обикновено са работили от дома си (46,4%), следвани от Нидерландия (44,5%) и Австрия (43,6%).

Проучването на Евростат отчита, че повече жени от мъже са работили от вкъщи

През 2018 година малко по-висок дял от жените обикновено са работили от своя дом (5,5%) спрямо мъжете (5,0%). Такъв е случаят в повечето държави членки на ЕС, като най-големите разлики са наблюдавани във Франция (8,1% от жените в сравнение с 5,2% от мъжете), Люксембург (12,5% спрямо 9.8% от мъжете) и Малта (7,4% спрямо 4,7%).

За разлика от това в осем страни членки на ЕС ситуацията е била обратна, като повече мъже, отколкото жени обикновено са работили от вкъщи. Тази разлика е била особено голяма в Нидерландия (15,5% от мъжете в сравнение с 12,3% от жените), Дания (8,5% спрямо 7,0%) и Ирландия (7,2% спрямо 5,7%) тази разлика беше особено голяма.

По-възрастните хора работят по-често от вкъщи, отколкото по-младите

Делът на работещите от дома се увеличава с възрастта, показва проучването на Евростат. В ЕС едва 1,8% от лицата на възраст между 15 и 24 години обикновено са работили от дома си през 2018 година в сравнение с 5,0% на възраст 25-49 и 6,4% на възраст 50-64 години. Най-високият дял на младежите, които обикновено са работили от вкъщи, е регистриран в Люксембург (8,7%), следван от Естония (5,2%).

За останалите възрастови категории Нидерландия регистрира най-висок дял на тези, които обикновено работят от дома (14,9% сред 25-49 годишните и 17,3% сред 50-64 годишните), последвана от Финландия (14,0% сред 25-49 годишните и 15,6% сред 50-64 годишните).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *