Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Най-четени Общество

България стана европейски лидер в целулозата

Свилоза АД въведе нови екологични системи и е финалист за Балканските Оскари  

Една от водещите компании за производство на целулоза не само на Балканите, но и в Европа – Свилоза АД, е финалист за шестото издание на Балканските Бизнес Оскари, съобщава ВИП Комюникейшън.
Официалната церемония на Balkan Business Awards 2020 ще се състои на 5 март в балната зала на хотел „Маринела“.
Построена в края на 60-те години на XX век като внушителен индустриален комплекс, днес Свилоза АД чрез дъщерното си дружество Свилоцел ЕАД, успешно се превърна в лидер в производствения сектор.
Опазването на околната среда и ефективното използване на природните ресурси са сред основните приоритети в развитието на компанията, на което се дължи и непрекъснатият ѝ стремеж към минимизиране на екологичното въздействие от производството. На територията на Свилоза е монтирана система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на NOx и SO2. Разполага с Акредитирана фирмена лаборатория за извършване на анализи на отпадъчните води. А в края на 2019г. фирмата, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД, въвежда в редовна експлоатация Проект „Биологично стъпало към пречиствателна станция за отпадъчни води“, на стойност прибл. 14 млн. лв. Реализирането на проекта стриктно отговаря на изискванията на Best Available Techniques – най-добри налични технологии за опазване на околната среда.
Като допълнителна мярка в опазването на околната среда, Свилоза официално се отказа от автомобилите и служителите на компанията се придвижват само с велосипеди на територията на завода. За целта дружеството е оборудвано с велосипеден парк. По този начин, предприятието свежда до минимум отделяните от автомобили вредни емисии на територията си, като се спестяват повече от 34 тона въглеродни емисии на година.
Политиката на компанията за постигане на устойчиво развитие намира отражение в реализираните проекти, като част от тях са:
· Електролизна инсталация за производство на натриев хлорат от отпадъчен разтвор.
· Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци, където отпадъците се трансформират в суровинен продукт за производство на Зелен продукт– гранулирани почвени подобрители.

Енергийна обезпеченост на целулозното производство се постига чрез ефективното оползотворяване на отпадните ресурси с висок енергиен потенциал, свързани с производствения процес и модернизация на основните съоръжения за производство на топлоенергия. Основните енергоизточници, отпадащи от производствения процес са черна луга и дървесни кори, които се оползотворяват чрез изгаряне и производство на топлинна енергия.
Свилоза, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД, успешно работи по проект Котел за биомаса по Схема за доброволно намаление на емисии на парникови газове. Това е първият проект в България и в страна от Европейския съюз, който е регистриран по Доброволен въглероден механизъм „Златен Стандарт”.

Част от новите проекти, които са в процес на реализация, засягащи подобряването на енергийната ефективност са:
· Фотоволтаичен парк разположен на покрива на съществуваща административна сграда в Свилоза. Инсталацията ще се състои от 850 броя поликристални фотоволтаични панели, присъединени към 5 инвертора.
· Нова „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия“. След завършване на проекта, фирмата става окончателно енергонезависимо предприятие и ще има възможност на 100% да задоволява потребностите си от електро и топлоенергия.
Съществена част от бизнес стратегията за успешното развитие на Свилоза са добрите вътрешнокорпоративни отношения и ефективното управление на човешките ресурси. Основни цели в това отношение са повишаване на мотивацията и удовлетвореността на служителите и създаване на отлична работна среда.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *