20.07.2024

Община Ловеч е финалист за Балканските Оскари 2020

Инвестициите в новата градска среда нареди общината сред лидерите на Балканите
С инвестициите в нова градска среда и зелени зони община Ловеч  спечели високите оценки на международното жури, което отреди финалистите за шестото издание на престижните Balkan Business Awards 2020.
Церемонията ще се състои на 5 март в 5-звездния хотел Маринела, съобщава ВИП Комюникейшън.
Общината успешно изпълни проекта „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр. Ловеч“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Така бе рехабилитирана пешеходната зона в централна градска част на гр. Ловеч – ул. „Търговска“ в участъка от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“, (вкл. градската градина и пл. „Екзарх Йосиф I“), както и пл. „Г. М. Димитров“ и пл. „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“. Общата обновена  площ е 47 558.00 кв.м., а размерът на инвестицията е 5 223 000 лв.
В централната градска част попадат основните административни сгради, търговски обекти, финансови, културни и образователни институции, което обуславя нейната висока обществена значимост и публични функции.
В изпълнение на проекта е извършена цялостна подмяна на настилките, изградени са 3 фонтана: на пл. „Екзарх Йосиф І”, пл. „Т. Кирков“ и пред Драматичен театър-Ловеч, рампи за осигуряване на достъпна среда. Осъществени са нови решения на алейната мрежа в градската градина, извършен е ремонт скулптурната композиция пред Съдебната палата. Въведено е ново енергоспестяващо осветление. Извършена е цялостна ревизия на озеленяването и градското обзавеждане. Поставени са 150 пейки, в т. ч. 10 пейки за инвалиди и 120 кошчета за отпадъци.
Прекият резултат от изпълнението на проекта е рехабилитирано и модернизирано градско ядро (съвременен и възрожденки градски центрове), подобрени условия за обитаване, съобразени с традициите, спецификата на съществуващите сгради и формиралите се във времето пространствено-функционални зони. Косвени резултати: значително подобрена екологичната обстановка в града (засаждането на нови дървета и храсти, както и поддържането на големи тревни площи), превръщането на обектите в средище за социални контакти и почивка, създаване на нови работни места и като цяло повишаване на привлекателността на Ловеч като място за живеене и работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *