Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество Политика

Oдобриха нови промени в Закона за социалните услуги

Парламентът прие на първо четене два нови законопроекта за промени в превърналия се спорен Закон за социалните услуги.

Вносители са двете управляващи формации – ГЕРБ и „Обединените патриоти“, а новите текстове имат за цел да избегнат блокирането на системата в тримесечния срок, предвиден за приемането на необходимите подзаконови нормативни актове, след влизането в сила на закона от началото на този месец.

Така, до приемането на правилника, насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“, а индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа ще се изготвят по досегашния ред преди сключване на договора за ползване на социални услуги.

До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще продължат да извършват контрол на предоставянето на социалните услуги по досегашния ред.

Вторият законопроект цели да намали общественото напрежение, породено от приемането на закона. Текстовете акцентират върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания.

Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *