21.07.2024

НЗОК прие правилата за финансиране на заетите с пациенти с доказан коронавирус

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.
Размерът на тези плащания остава непроменен и е в размер на 1 000 лева.

По 1000 лева ще получават и работещите в лаборатории, болничната и извънболничната помощ, които пряко извършват дейности по PCR диагностика на Covid-19.

Механизмът, по който лечебните заведения ще получават финансирането за допълнителното възнаграждение на персонала, зает с диагностиката, лечението и наблюдението на пациенти с коронавирус, не се променя спрямо правилата, действали до 2020 година.

В приетите правила се регламентира и заплащането по десет лева за поставяне на имунизация срещу Covid-19.

Продължава и прилагането на всички досегашни финансови инструменти, насочени към запазване стабилността на здравната система и подкрепа на работещите в нея.

Гарантиране на 85 процента от приходите на лечебните заведения от Здравната каса спрямо установен базисен размер, изплащане по 1000 лева на всеки общопрактикуващ лекар, изплащане на средства за работата на ДКЦ и медицинските центрове, свързани с осигуряване и диагностика на пациенти със съмнение за коронавирус.

Гарантира се и финансирането на допълнителни възнаграждения за наетия персонал в размер на 600, 360 или 120 лева.

Здравната каса е създала необходимата организация, която да позволи своевременно обработване на отчетените документи на лечебните заведения и изплащане на всички дължими средства не по-късно от 24 февруари.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *