Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Общество Последни новини

ВАП ангажира КЕВР да изясни как са утвърдени повишените цени на тока

В изпълнение на конституционно установените правомощия на Прокуратурата на Република България да следи за спазване на законността като предприема действия за отмяна на
незаконосъобразни актове, на 28 юни Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по публикации в медиите за повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Публикациите навеждат на данни за неправомерно увеличение на цената за предоставяне на топлоенергия, като се слага акцент върху обстоятелството, че действащата Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия създава предпоставки за нереално ценообразуване във вреда на крайните потребители.

Констатирано е, че покачването на цените за топлинна енергия от 01.07.2021 г. е в противоречие сна чл. 2, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производството, преносът,
разпределението и търговията с топлинна енергия се извършват при гарантиране защитата на интересите на потребителите.

На 01.07.2021 г. с решения на КЕВР цените на електрическата енергия се увеличиха средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нараснаха средно с 16,23%, завишена е и цената на природния газ за месеца.

Заради наличието на значим обществен интерес и на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт, ВАП ангажира председателя на КЕВР да отговори в кратък срок – предприети ли са действия и какви са те за промяна на Наредба № 5 във връзка с цените на топлинната енергия. Той следва да представи и административната преписка по вземане на решението за завишаване цените на електрическата енергия, с оглед преценка за законосъобразност при вземането му.

След анализ на получените резултати, от ВАП ще се извърши преценка за предприемане и на последващи действия по реда на надзора за законност.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *