Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

БНБ раздава стипендии за учащи

Българска народна банка (БНБ) обяви конкурс за стипендианти за 2022 г. На своя сайт от централната банка обясняват условията и реда за кандидатстване за стипендия.

Конкурсът е за общо 3 стипендии. Две по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“, както и една за сума от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ (докторанти).

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изискванията към кандидатите са да са български граждани, както и да са в редовна форма на обучение в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности.

Към студентите, които се обучават за „магистър“, изискването е бакалавърът да бъде взет със среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и със среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00). Тези, които нямат придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ трябва да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00).

Кандидатите не могат да са служители в БНБ, нито да са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Сред необходимите документи за кандидатстване е мотивационно писмо, автобиография, декларация за обработка на лични данни и други.

За да участват в конкурса, желаещите трябва да напишат есе с обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по една от следните теми:

За студентите – магистри:
Негативни ефекти от стимулиращите икономически политики;

За докторантите:
Структурни сътресения и инфлация

Документите на кандидатите се подават до до 19 декември 2021 г. включително на електронна поща: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

Повече информация за конкурса вижте на сайта на БНБ.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *