Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес

ЕК: Инфлацията в България е 12,5%

В икономическият доклад на ЕК „Summer 2022 Economic Forecast“ се прогнозира, че ХИПЦ-инфлацията ще се ускори до 12,5% през 2022 г. поради по-високите цени на енергията и храните и косвеното въздействие на повишените цени на енергията за фирмите върху общата инфлация. През 2023 г. се очаква ХИПЦ инфлацията да се установи на равнище от 6,8%. Високите цени на храните и услугите ще поддържат относително висока обща инфлация, отразявайки съответно предполагаемото развитие на фючърсите върху хранителните стоки и влиянието на предишните увеличения на заплатите.

През първото тримесечие на 2022 г. БВП нарасна с 0,8% на тримесечна база, като всички компоненти на търсенето допринесоха за растежа. Растежът на частното потребление бе подкрепен от благоприятните условия на пазара на труда и от рязкото увеличение на заплатите в частния сектор в началото на годината. Потребителското доверие се влоши от март 2022 г., което предполага по-нисък растеж на частното потребление през останалата част от годината. Прогнозата е износът на стоки и услуги да се разшири през 2022 г., което се дължи както на износа на стоки, така и на туризма. Изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде основният фактор за ускорения растеж на инвестициите както през 2022 г., така и през 2023 г.

Като цяло се очаква реалният БВП да нарасне с 2,8% през 2022 г. и с 2,3% през 2023 г. В сравнение с пролетната прогноза темпът на растеж на реалния БВП е с 0,7 пр.п. по-висок през 2022 г. и с 0,8 пр.п. по-нисък през 2023 г. Възходящата ревизия през 2022 г. отразява главно силното възстановяване през първото тримесечие на тази година. По-слабата външна среда и по-строгите условия за кредитиране, съчетани с по-слабия растеж на реалните заплати, обясняват низходящата ревизия за 2023 г. Силното увеличение на заплатите през 2022 г. ще доведе до по-нататъшно поскъпване на цените, особено в нетъргуемия сектор. В контекста на по-слабата кредитна активност и коригираните инфлационни очаквания за 2023 г. се прогнозира по-умерено увеличение на заплатите, което ще доведе до по-бавно нарастване на потреблението.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *