Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес

Лихви по депозити вече до 2%

Покачването на лихвите по депозитите стигна 2 процента, сочат данните на „Моите пари“.

Покачването на лихвите по депозити е добра новина за тези, които предпочитат тези продукти за своите спестявания.

В края на май обемът на откритите депозити в лева достига 107.3 млн. лв, а тези в евро 73,2 млн. лв. Лихвите по влогове през последните години белязаха спад и за първи път станахме свидетели на отрицателни такива, но сме на прага на нов цикъл на покачването им.

Нивата на лихвите по депозити най-общо може да се каже, че са в право-пропорционална зависимост спрямо нуждата на банката от привличане на нов паричен ресурс. Лихвите по депозити също така могат да бъдат най-разнообразни по размер и начин на начисляване.

Обичайно с нарастването на срока на депозита, вероятността да получите по-висока лихва, расте. Срочните депозити се сключват за точно определен срок от време, като най-разпространени са 12, 24 и 36 месечните влогове.
Според спецификата на олихвяване депозитите могат да бъдат:
– Депозит с фиксирана или променлива лихва за целия срок;
– Депозит с ежемесечно нарастваща лихва;
– Депозит с нарастваща лихва през определени периоди от време (3, 6, 12 месеца и т.н.);
– Депозит с кумулативна лихва (сумата от всички годишни лихви, начислени в края на срока на депозита);
– Депозит с или без капитализация на лихвата (олихвяване на лихвата от предходния период);
– Депозит с авансова лихва;
– Депозит с ежемесечно изплащане на лихвата.

Изборът на точния депозит зависи в голяма степен и от целта, за която сме заделили депозираната сума. Например, ако целта е получаване на доходност за определен период или компенсиране на обезценката на парите в резултат на инфлацията (което към момента не е валидно за нито един депозитен продукт), то най-удачно ще бъде да се депозира при условия за начисляване на лихвата ежемесечно.

В недалечното минало, когато лихвите по депозити бяха от порядъка на 7%, съществуваха такива банкови продукти. Влагайки сума от 100 000 лв., те носеха на депозантите доход (под формата на месечна рента) от близо 600 лв. месечно.

Това беше и предпочитан вариант пред покупката на имот, с цел последващо отдаване под наем. Лихви по депозити ще загубите, ако прекратите предсрочно договора.

В този случай обикновено няма да получите натрупаната от лихви сума. Има и такива влогове, при които в случай на предсрочно прекратяване могат да бъдат изплатени натрупаните до момента лихви. Тези продукти са известни още като „гъвкави депозити“.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *