21.07.2024

БВП на България е нараснал с 3,3% за година

Man Holding Two Coin Stacks To Compare

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни, съобщи Националният статистически институт.

За сравнение, през второто тримесечие БВП нараства с 4% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и с 0,8 на сто спрямо първото тримесечие на тази година.

През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,941935 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

За крайно потребление се изразходват 76 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14,2 на сто от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително..

Влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4,1 на сто. През третото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 11,1 на сто, а вносът на стоки и услуги – с 9,3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г.

Растежът се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост – 17,7 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 1,4 на сто, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 1,4 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 0,9 на сто, Финансови и застрахователни дейности – 0,8 на сто и Операции с недвижими имоти – 0,6 на сто.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13,4 на сто, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 0,7 на сто, както и в Култура, спорт и други дейности – с 0,1 на сто.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *