Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

ЗАКОН И РЕД Общество

4046 засилени проверки в страната извърши БАБХ за Великден

Във връзка с Великденските празници, Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) извърши 4046 засилени проверки извън текущия официален контрол в обектите за
производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на
едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно,
пазари и борси в цялата страна, за периода от 27.03.2023 г до 17.04.2023 г. включително.
Целта на проверките беше установяване съответствието на производство и търговия на
традиционно предлаганите за Великден храни (агнешко месо, козунаци, яйца,
включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др.), както и боя за яйца. В
производствените обекти, търговската мрежа и заведенията за обществено хранене беше
акцентирано на произхода, сроковете на годност и условията на съхранение на
използваните суровини и храни, придружаващите документи, наличие на здравна
маркировка, включително цвета на маркировката на трупното агнешко месо, наличие на
документи за произход и безопасност на храните и др.
Част от проверките бяха извършени с представители на регионалните подразделения на
КЗП, МВР и НАП. При проверките са установени някои несъответствия, за които са
издадени 24 акта за административно нарушение и 137 предписания.
Възбранени и насочени за унищожаване са 1406 кг храни от животински произход, заради
липса на етикет на български език, с изтекъл срок на годност, без информация върху
етикета за произход и срок на годност, без придружаващи документи; 60 броя яйца с
изтекъл срок на годност и 200 л сурово мляко с неясен произход. Също така 23,8 кг храни
от неживотински произход и 23,38 л плодови сокове без етикет на български език, с
изтекъл срок на годност.
36 броя яйца са спрени от реализация и са насочени към доставчика с цел преетикетиране,
поради липса на информация за клас и код на производителя.
Временно затворени са 5 обекта във Варна, Враца, Кюстендил и София, като нарушенията
са лошо хигиенно състояние на обекта, извършване на нерегламентирана дейност и
извършване на дейност в нерегистрирани обекти.
На 11.04.2023 г. при извършена съвместна проверка с Министерство на земеделието и
НАП на предприятие за месодобив и месопреработка в област Кърджали е установено
недоказване на ефективна проследяемост при дистрибуцията на месото и представяне на
заблуждаваща информация относно произхода му. В обекта по време на проверката са
констатирани налични 32 092 кг замразено агнешко трупно месо от Р Северна Македония.
То е поставено под забрана и са взети проби за микробиологично изследване и доказване
на съответствие и безопасност с последващо насочване за преработка. Резултатите не
показват наличие на несъответствия. На бизнес оператора е връчено предписание и два
акта, и заповед за спиране на дейност внос и дистрибуция на месо от дребни преживни
животни (ДПЖ) от трети страни.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *