22.07.2024

Националната детска болница трябва да бъде построена за 28 месеца

На извънредно заседание на 4 декември, в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков, Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница бе запознат с план-графика на дейностите, които следва да бъдат извършени с цел реализиране на проекта. Планът бе представен от изпълнителния директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД Николай Борисов.

Според разписаното в него, до края на месец декември 2023 г. трябва да бъде предоставен анализ „Оценка на нуждите за създаване на Национална педиатрична болница в град София“, изпълнен от екип на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В същия период – до края на годината, предстои и сключването на Споразумение с ЕИБ за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ по изготвянето на три доклада – „Структура, обхват и капацитет“ на Националната педиатрична болница (НПБ), „Функционална програма (техническо задание)“ и „Обхват на оборудване и обзавеждане“. Заданията трябва да бъдат изпълнени в срок от 24 седмици след подписване на Споразумението.

Паралелно с това, трябва да бъде изготвено геоложко и хидрогеоложко проучване на терена, а след приключване на процедурите по обжалване на обществената поръчка, ще стартира и събарянето на съществуващите сгради в определения терен. Зададените срокове за проучването на терена и събарянето на сградите са съответно 12 и 28 седмици от датата на стартиране.

След това предстои издаването на ВИЗА за проектиране на бъдещия обект. Когато документът бъде издаден ще се премине към обявяване на процедура по избор на проектант и авторски надзор на болничен комплекс. Заложеният срок за проектирането на Националната детска болница е 5-6 месеца. При готов проект, той следва да получи одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което издава и разрешението за строеж. На базата на това разрешение се обявява процедура за избор на изпълнител за изграждането на НПБ.

Срокът за строеж на бъдещата Национална педиатрична болница е 28 месеца. Когато сградата е факт МРРБ трябва да издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Междувременно следва да бъдат обявени и процедури за избор на доставчици за оборудване и обзавеждане.

По време на извънредното заседание членовете на Обществения съвет отправиха предложение на следващо заседание да бъдат поканени за изслушване и представители на Европейската инвестиционна банка. Освен това представителите на Съвета предложиха в него да бъдат включени детският хирург проф. Христо Шивачев и адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

Със своя заповед министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков обяви посочените от Обществения съвет нови експерти за членове на Съвета.

Междувременно днес се проведе и редовното заседание на ОС за изграждането на Национална детска болница. На него бяха обсъдени статутът на бъдещото лечебно заведение и финансирането на дейностите. На 21 декември Съветът ще обсъди индикативната структура на бъдещата детска болница, както и специфичните ѝ дейности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *