Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес

Какво се случва с ипотечните заеми през 2024 година?

Лихвени проценти по ипотечните кредити

Един от най-важните фактори, които влияят върху ипотечния пазар, са лихвените проценти. През 2023 г. видяхме леко увеличение на лихвените проценти в световен мащаб поради инфлационни опасения и затягане на паричната политика от централните банки. Тази тенденция вероятно ще продължи и през 2024 г., макар и може би с по-бавни темпове.

Според експерти от бранша българските ипотечни лихви могат да варират между 2,5% и 6,5% през 2024 г., в зависимост от различни фактори като кредитоспособността на кредитополучателя, вида на заема (фиксиран или плаващ) и избрания период на фиксиране. Като цяло се очаква процентите да останат относително стабилни в сравнение с бързото покачване, наблюдавано през 2023 г. Важно е обаче потенциалните кредитополучатели да вземат предвид, че лихвените проценти все още могат да се колебаят и да се променят във времето.

Достъпност на ипотечните кредити

Достъпността на ипотечните кредити е друг важен фактор, който трябва да имате предвид. С очакваното леко повишаване на лихвените проценти през 2024 г. някои потенциални кредитополучатели може да открият, че имат затруднения при покриването на изискванията за доход и обезпечение. Това потенциално може да доведе до намаляване на обема на ипотечното кредитиране в страната.

От друга страна, правителството може да въведе мерки за подобряване на достъпността, като например увеличаване на минималното съотношение дълг/доход или предлагане на субсидирани заеми за определени групи (напр. млади семейства или лица с ниски доходи). Тези инициативи биха могли да помогнат за смекчаване на въздействието на нарастващите лихвени проценти върху достъпността на ипотечните кредити.

Правителствени разпоредби и стимули

През 2024 г. българското правителство може да продължи да въвежда нови разпоредби и стимули, насочени към насърчаване на отговорното кредитиране и осигуряване на финансова стабилност в страната. Например, те могат да наложат по-строги изисквания за капиталова адекватност на банките или да въведат допълнителни проверки за кредитоспособност за потенциални кредитополучатели.

Освен това правителството може да предложи стимули за купувачите на жилища, като например данъчни облекчения или безвъзмездни средства за енергийно ефективни подобрения на дома. Тези инициативи биха могли да помогнат за стимулиране на търсенето на жилища и поддържане на стабилен ипотечен пазар въпреки предизвикателствата, породени от нарастващите лихвени проценти и високите цени на имотите. Нека имаме предвид, че политическата ситуация в момента също е доста неясна и не може да се предвиди какво точно ще се случи.

Въздействие на инфлацията и икономическия растеж

Инфлацията и икономическите перспективи също ще играят решаваща роля при оформянето на ипотечния пазар в България през тази и следващата година. Ако инфлацията намалее, това може да помогне за стабилизиране на лихвените проценти и да направи ипотечните заеми по-привлекателни за потенциалните кредитополучатели. От друга страна, ако икономиката изпита забавяне, това може да доведе до по-високи нива на безработица и намалено търсене на жилища, което води до по-малко ипотечно кредитиране.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *